Tel:  0242 228 0203

Trakeit Hastalığı

Trakeit Hastalığı


BELİRTİLERİ
Trakeiti kruptan ayırmak güç olabilmektedir. En önemli belirtisi hırıltılı solunum ve öksürüktür. Yüksek ateş de tabloya genellikle eşlik eder.

TANI
Düz grafide trakeanın daraldığı görülür. Fakat trakeitin tanısı bronkoskopi isimli alet ile soluk borusunun kameralı sistem ile görülmesi ile konur. Bunun dışında kan tetkiklerinde beyaz kürede artış görülür.

TEDAVİSİ
Hastadan bronkoskopi sırasında kültür alınır ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanır.Hastalığın soluk borusunda tıkanmaya neden olması nedeniyle soluk borusunun açık tutulması amacıyla bir süre soluk borusuna ağızdan geçirilen tüp konularak takip edilmesi gerekebilir.

KOMPLİKASYONLARI
Bu hastalığıa bağlı komplikasyon yani istenmeyen hadiseler olabilmektedir. Hastalığın akciğere ilerlemesi ile zatürre görülebilir.
Ani solunum yetmezliği durumu ve toksik şok sendromu gibi ciddi hadiselere neden olabilmektedir.

KORUNMA
Üst solunum yolu enfeksyionların hızlı tedavisi ve kişisel hijyen kurallarına uyulması ile trakeitten korunulabilir.

Dr.Ayşe Seçil KAYALI, Doç.Dr.Adil ERYILMAZ

KAYNAKLAR
1) Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi 4. Baskı Larinks Enfeksiyonları ve Sistemik Hastalıkların Belirtileri 2065-2076
2) Essential Otolaringoloji 8. Baskı Larinksin Enflamatuar Hastalıkları 736-743
3) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Onur Çelik 2. Baskı Larinksin Enfeksiyonları ve Enflamatuar Hastalıkları 681-688
4) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Prof.Dr.Can Koç Larinksin Enfeksiyonları ve Enflamatuar Hastalıkları 1155-1158
5) Head&Neck Surgery – Otolaryngology Byron J. Bailey & Jonas T Johnson Fourth Edition Volume One Laryngitis 829-836